Aktuální informace k provozu MŠ

Vydáno: 21. 10. 2020

Vážení rodiče,

Vzhledem ke zhoršující se situaci s nemocí Covid-19, Vás chci požádat, abyste děti vodili pokud možno ráno od 7,00h. do 8,15h. do Vašich jednotlivých tříd, aby se třídy s dětmi zbytečně nemíchaly s dětmi v jiných odděleních.

Také odpoledne si prosím děti vyzvedávejte pokud možno od 14,45h. do 16,00h. ve Vašich třídách. Chceme tak zabránit v této době spojování a rozšiřování případné nákazy mezi zdravé děti.

Provoz naší školky bude denně otevřen již od 6,30h. pro děti a rodiče, kteří nemají možnost přivézt dítě až od 7,00h. do vlastní třídy, odpoledne budeme zavírat MŠ v 16,30h. a využívejte tuto pozdní dobu pro vyzvednutí Vašeho dítěte také jen v nutných případech.

Chceme tak alespoň částečně předejít zdravotním problémům u dětí i dospělých osob.

Jiřina Šubrtová - ředitelka MŠ