Distanční vzdělávání

Vydáno: 30. 9. 2020

Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

zde najdete informace k distančnímu vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení.

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání a s ohledem na podmínky mateřské školy)

Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole.

Podrobné informace najdete v dodatku č.1 ke Školnímu řádu mateřské školy na webových stránkách naší MŠ nebo na vývěskách v hale a v šatnách dětí v MŠ.

Dne 30.9.2020

Jiřina Šubrtová

Ředitelka MŠ