Výsledky správního řízení - přijímání dětí do MŠ šk. rok 2023-24

Vydáno: 30. 5. 2023

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD 1. ZÁŘÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

Seznam přijatý dětí pod přidělenými  kódy je v příloze  a na vývěsce MŠ.

Vážení rodiče, pokud se rozhodnete, že Vaše dítě nastoupí do jiné MŠ, informujte prosím neprodleně ředitelku MŠ Bílovice nad Svitavou, aby mohla volné místo nabídnout dalším zájemcům.

Jestliže některé děti nebudou přijaty z důvodu naplnění kapacity MŠ, jejich osobní kód v tabulce na vývěsce nenajdete.

Ředitelka MŠ Vás bude osobně telefonicky od 31.5.2023 kontaktovat a společně se domluvíte na dalším postupu.

Bude Vám vystaveno rozhodnutí o nepřijetí do MŠ. I nadále Vás budeme vést jako zájemce o přijetí do naší MŠ na školní rok 2023-2024.

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby v termínu od 21. do 25.8.2023 v dopoledních hodinách telefonicky informovali MŠ o dni nástupu svého dítěte do školky v novém školním roce 2023-24.

Doporučujeme sledovat aktuální informace na našem webu msbilovice.eu.

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno v posledním týdnu v srpnu 2023.

Informativní schůzku pro rodiče v jednotlivých třídách, kam bude přijato Vaše dítě, plánujeme na začátek září 2023 v 16.00 hodin.