Ceník

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na potraviny.

Finanční normativ pro jednotlivé kategorie platný od 1.3.2023

Děti 3-6 let

  • přesnídávka 13,- Kč +2,- Kč pitný režim = 15,- Kč
  • oběd 34,- Kč+2,- Kč pitný režim = 36,- Kč
  • svačina 13,- Kč +2,- Kč pitný režim= 15,- Kč

Děti 7-10 let

  • přesnídávka 17,-Kč +2,- Kč pitný režim= 19,- Kč
  • oběd 37,- Kč +2,- Kč pitný režim= 39,- Kč
  • svačina 14,- Kč +2,- Kč pitný režim= 16,- Kč

Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku.

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Bílovice nad Svitavou je stanovena k 1.9.2024 pro období od 1. září 2024 do 31. srpna 2025 usnesením Rady obce č. 11/15/24 ze dne 5.6.2024 částkou  500,- Kč.

Tuto úplatu nehradí rodiče předškoláka (t.j. v daném školním roce dovrší dítě 6-ti let) a ani rodiče dětí s odloženou školní docházkou.

Úplatu za stravné a předškolní vzdělávání uhradí plátce buď bankovním převodem nebo v hotovosti pověřenému pracovníkovi ( tj. vedoucí šk. jídelny)

Denní odhlášky nebo přihlášky ke stravování je možné provádět přes internetový systém přiděleným kódem (čipem), nebo  telefonicky ( t.545227218) a nebo osobně v MŠ zápisem do sešitu u Jídelníčku na hale MŠ. Do e-mailové pošty prosíme nepište, v záplavě e-mailů není možné toto včas zaznamenat. Děkujeme

Odhlášení ranní přesnídávky a oběda je možné den předem do 12,00h., odpolední svačinu v ten den do 9,00h., pondělní stravné Vám bude odhlášeno po telefonické domluvě nejpozději do 8,00h. pondělního rána. Jinak Vám stravné propadá a navařená strava je nabídnuta dětem přítomným v MŠ.

Od 1.9.2020:  Neodhlášený oběd ( tzv.první den neplánované nepřítomnosti), je možné opět vyzvednout v době 11,30-11,45 ve školní kuchyni v přízemí MŠ do vlastních čistých a vydezinfikovaných nádob - jídlonosičů. Jiné nevhodné nádoby jako krabičky od zmrzliny a pod. jsou nepřijatelné. Vzhledem ke koronavirové situaci, kdy je zvlášť kladen důraz na zajištění odpovídajících hygienických podmínek Vás žádame, abyste se chovali zodpovědně. Skutečnost, že máte zájem si oběd vyzvednout, nám prosím nahlaste tento den ráno telefonicky, děkujeme za pochopení. 

Plátce vyplní při nástupu dítěte do MŠ Prohlášení o úhradě a v něm zvolenou variantu. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud si nedohodne zákonný zástupce jiný termín.