Akce pro předškoláky v Brně - Nemocnice zvířátek

Pondělí 16. Květen 2022 08:45

V pondělí 16.5. pojedou předškoláci na akci do Brna. Odjez od MŠ v 8,45!!! Svačinu a pití těmto dětem dáme s sebou z MŠ. Děti z domu si vezmou do batůžku svého plyšáka. Návrat na oběd do MŠ.

Více o akci:

V improvizované nemocnici zvířátek se děti mohou dovědět, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění. Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku od 5 do 6 let a žáci prvních a druhých tříd ZŠ. Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy. Podle statistik jsou úrazy hlavní příčinou úmrtí dětí od 1 roku do 14 let. Dlouhodobý záměr naší školy je touto akcí, ale i řadou dalších, které realizujeme, přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů.

Děti navštíví improvizovanou Nemocnici zvířátek v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek a zapojí se do jejich ošetřování. Od studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno v roli lékařů si poslechnou, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem. V nemocnici budou ambulance, čekárny a centrální příjem, lékárna či rentgen jako ve skutečné nemocnici. V roli sestřiček budou děti provázet také studentky Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, p.o., které jim pomohou překonat ostych v nové situaci.

Cílem projektu je upozornit děti hravou formou na to, jak je důležité chránit své zdraví, používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. Klademe si za cíl poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda či úraz.

Kontaktní osoba Mgr. Hana Černá;  E-mail: cerna.hana@voszbrno.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Kounicova 684/16
602 00 Brno