Přednáška pro rodiče v MŠ - Logopedická prevence

Úterý 26. Říjen 2021 16:00

V úterý 26.10.2021 v 16,00 hod. proběhne v naší MŠ přednáška pro rodiče na téma " Logopedická prevence", kterou povede p. Mgr. Radka Retková.

Programu přednášky:

1. Jak podpořit správný vývoj řeči u dětí do šesti let

2. Vliv sluchového vnímání ve vývoji řeči

3. Význam dýchání při řeči, dechová cvičení

4. Přímé ukázky artikulačních a posilovacích cviků

5. Dotazy k depistáži